توئیت بازاریابی روز

آموزش راهکارهای رونق بخشیدن به کسب و کار از طریق بازاریابی از اهداف ماست. پس به عنوان قدمی کوچک در این زمینه، هر روز جملاتی از بزرگان بازاریابی دنیا را که به نظر کمک کننده خواهد بود در توئیت بازاریابی روز منتشر خواهیم کرد. می‌توانید این جملات را در اینجا بخوانید یا ما را در توئیتر دنبال کنید.